Opći uvjeti prodaje

Ovi uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda ponuđenih na našim internet stranicama. Prodavatelj proizvoda je društvo PROFECTUS j.d.o.o. za trgovinu i usluge (Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Temeljni kapital: 10.000,00kn uplaćen u cijelosti, Članovi društva: Ivan Dolušić), Kalvarija 22,51 000 Rijeka OIB: 00253351313, a Kupac proizvoda je posjetitelj Internet prodavaonice koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

                                                                                                                                                        1. PLAĆANJE

Cijene proizvoda izražene su u kunama.

Kupac se obvezuje naručene proizvode s troškovima dostave platiti  pouzećem,virmanski ili kreditnom karticom.

Plaćanje je omogućeno putem uplate na račun društva PROFECTUS j.d.o.o.:

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska

IBAN: HR0424020061100916006

Plaćanje je omogućeno putem pružatelja platne usluge “PAYPAL” koji podržava plaćanje debitnim i kreditnim karticama i pouzećem.

Novčana obveza koju Kupac plaća putem pružatelja platne usluge smatrat će se namirenom s danom kada je pružatelj platne usluge primio od kupca nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje platni promet.

Trošak dostave dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama Internet prodavaonice.

Kupoprodajni ugovor je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

2. POŠTARINA I OTPREMA

Proizvodi kupljeni u Internet prodavaonici dostavljaju se kurirskim službama. Kupcu će narudžba biti isporučena na adresu koju Kupac naznači prilikom kupovine.

Cijena dostave je u skladu s pravilima kurirskih službi:

HRVATSKA POŠTA –  25.00 kn za sve vrste plaćanja. Poštarina za narudžbe iznad 250kn je besplatna.

Proces pakiranja i otpreme proizvoda započinje nakon što uplata postane vidljiva na bankovnom izvodu društva PROFECTUS j.d.o.o. i na korisničkoj stranici kupca na www.domacabutiga.com

Kurirske službe preuzete proizvode dostavljaju na adresu unutar Republike Hrvatske u roku od jedan do pet radnih dana, osim u iznimnim slučajevima gdje dostava može potrajati i do 15 dana.

Ako Kupac ne preuzme svoju pošiljku u poštanskom uredu i ista se vrati na adresu Prodavatelja, Kupac može:

(1) ponovno platiti poštarinu uvećanu za ½ iznosa poštarine koju kurirska služba naplati Prodavatelju prilikom povrata paketa kako bi mu Prodavatelj ponovno isporučio narudžbu; ili

(2) odustati od kupnje, u kojem slučaju će Prodavatelj izvršiti povrat uplaćenih sredstava umanjen za iznos poštarine i ½ iznosa poštarine koju kurirska služba naplati Prodavatelju prilikom povrata paketa te troškova banke.

Status pošiljke Kupac može provjeriti upitom na domaca.butiga@email.com

Naručeni proizvodi složeni su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je proizvode dostavio, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva vanjska oštećenja.

3. POVRAT / REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima:

(1) isporuka proizvoda koji nisu naručeni

(2) isporuka proizvoda kojima je istekao rok trajanja

(3) isporuka proizvoda koji ima grešku ili oštećenje

Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene proizvode s računom, ako nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknade reklamacije ne uvažavamo.

U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu vrijednost proizvoda koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Ukoliko Kupac ima opravdanu reklamaciju isporučenih proizvoda, dužan je o tome pisano obavijestiti Prodavatelja te vratiti proizvode u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju, u protivnom gubi pravo na povrat.

Prodavatelj će izvršiti povrat sredstava ili zamjenu proizvoda u roku od trideset radnih dana od dana primitka vraćenog proizvoda po odobrenoj reklamaciji.

U slučaju povrata sredstava, Prodavatelj će Kupcu vratiti samo uplaćeni iznos predmeta kupoprodaje, a ne i dodatne troškove (dostave, bankovnog transfera novca i sl.) koji su proizašli iz kupoprodaje.

4. PRIGOVORI I ŽALBE

U skladu s čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj se obvezuje omogućiti Kupcu podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Nadalje, Prodavatelj se obvezuje omogućiti Kupcu podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu: PROFECTUS j.d.o.o. Kalvarija 22 51 000 Rijeka ili elektroničke pošte na: profectus@email.com

Prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

5. ROK ZA ISPUNJENJE

Prodavatelj se obvezuje ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora s time da proces izrade proizvoda, pakiranja i dostave počinje kada su svi proizvodi unutar narudžbe dostupni, a najkasnije deset radnih dana od primitka uplate.

Ako Prodavatelj ne može ispuniti ugovor u tom roku, o tome će bez odgode pisanim putem obavijestiti Kupca, a Kupac može Prodavatelju ostaviti naknadni rok za ispunjenje ugovora, odabrati zamjenski proizvod ili pisanim putem izjaviti da raskida ugovor.

6. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor, u roku od 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

Izjavu o raskidu ugovora Kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora i to elektroničkim putem na e-mail adresu Prodavatelja: profectus@email.com

 

Obrazac izjave:

 

1. Ime, prezime i adresa Kupca: __________________________

2. Prima: PROFECTUS j.d.o.o. Kalvarija 22 51 000 Rijeka

3. Ja _____________, ovime izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedećeg proizvoda _______________, naručenog / primljenog dana _________________________

IBAN na koji se vrši povrat sredstava: ________________________

Datum: _____

Učinak jednostranog raskida ugovora

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Prodavatelj će Kupcu izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju.

Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristine na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Kupac mora snositi samo izravne troškove povrata robe te je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ukoliko je proizvod korišten, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je Kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda.

U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

7. IZDAVANJE R-1 RAČUNA

R-1 račun izdaje se i šalje kurirskom službom zajedno s proizvodima. Kupac je dužan unijeti potrebne podatke prilikom naručivanja.


8. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Materijalne nedostatke proizvoda stranke će rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

9. ROK VALJANOST PROIZVODA I NJIHOVO KORIŠTENJE

Svi proizvodi na stranici Prodavatelja su prirodni i rok valjanosti svih proizvoda naveden je na deklaraciji proizvoda.

Prodavatelj ne odgovara za eventualne reakcije na koži do kojih bi moglo doći korištenjem proizvoda jer nema uvid u individualna zdravstvena stanja kupaca.

Ako Kupac nije siguran u korištenje određenih ulja i pripravaka potrebno je konzultirati se s liječnikom.

Informacije o eteričnim uljima na web stranici Prodavatelja nalaze se isključivo iz informativnih razloga i ne uključuju sve potrebne mjere predostrožnosti kao niti njihov način djelovanja, moguće interakcije s drugim uljima i posljedice njihova korištenja. Svrha tih informacija nije davanje medicinskih savjeta, propisivanja terapije, postavljanje dijagnoze ili upute o korištenju pojedinih proizvoda.

Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za korištenje informacija objavljenih na stranicama Internet prodavaonice.

10. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Zaštita privatnosti opisuje kako Prodavatelj postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja Internet prodavaonice. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Prodavatelj sazna tijekom Vašeg korištenja Internet prodavaonice.

Prodavatelj će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.
https://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr

11. IZMJENE

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adrese koje su upisali prilikom registracije.

12. REGISTRACIJA

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.